Traktat o wynaturzonej idei

W opowieści o Syrojidach, wplecionej w treść Barwinkowego wianka Vincenz podejmuje dyskurs na kilku płaszczyznach. Paraboliczna fabuła kryje demitologizację sowietyzmu, ale także pełen wątków kabalistycznych traktat o dojrzewaniu człowieka do wolności i życia we wspólnocie. Sowietyzm, zdaniem autora Połoniny, to groźna machina państwowa, która swój początek bierze w wynaturzonej idei. Aktywizując się pod przykrywką dobra, idea ta wciela się w człowieka od wieków, odcinając go od źródeł. Tylko człowiek świadomy i wolny od grzechu jest w stanie odkryć tę tajemnicę. Autor Syrojidów kładzie nacisk na nieograniczoną przestrzeń realnych wyborów człowieka, ofiarowaną mu w formie wolnej woli. Dar ten w żaden sposób nie zdeterminuje do wyboru dobra. Sprawia raczej, iż kształt rzeczywistości, w jakiej żyjemy, całkowicie uzależniony jest od naszego postępowania. To od nas zależy, jak potoczą się nasze jednostkowe losy, ale i dzieje świata. Huculska legenda przekracza swoją „regionalność”, stając się uniwersalnym traktatem o złu, nacechowanym subtelnie zaznaczoną, wielokulturową proweniencją. Czytaj dalej tutaj.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

I accept the Privacy Policy

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.