Na marginesie wierszy Zbigniewa Herberta “Rozmyślania Pana Cogito o odkupieniu” i “Siódmy anioł”

Rozmyślania Pana Cogito o odkupieniu zawierają głęboki sens teologiczny. Trudno odczytać je nie sięgając do paradygmatów chrześcijańskich. Tam odnajdziemy myśl, iż Bóg, uniżywszy Chrystusa do rangi człowieka, tak naprawdę wywyższył Go. Na tym tle utwór Herberta nabiera znaczenia kerygmatycznego. Można poprzestać na odczytaniu go w sposób dosłowny. Powiedzieć, że autor zarzuca Bogu, że nie powinien przysyłać…