Traktat o wynaturzonej idei

W opowieści o Syrojidach, wplecionej w treść Barwinkowego wianka Vincenz podejmuje dyskurs na kilku płaszczyznach. Paraboliczna fabuła kryje demitologizację sowietyzmu, ale także pełen wątków kabalistycznych traktat o dojrzewaniu człowieka do wolności i życia we wspólnocie. Sowietyzm, zdaniem autora Połoniny, to groźna machina państwowa, która swój początek bierze w wynaturzonej idei. Aktywizując się pod przykrywką dobra,…

Stanisław Vincenz jako polski George Orwell

Myliłby się ten, który twierdziłby, że George Orwell jako pierwszy w Folwarku zwierzęcym opisał struktury totalitaryzmu. Przed nim zrobił to Stanisław Vincenz w Syrojidach. W opowieści polskiego pisarza zawarta jest także bogata symbolika muzyki. Ryszard Wagner przekonywał, że muzyka jest początkiem i końcem wszelkiej mowy. Idąc tym tokiem, można by rzec, że muzyka jest swoistą…