“Mój mąż Kornel” – o Filipowiczu opowiada Maria Próchnicka

28 lutego 2015 roku minie dwudziesta piąta rocznica śmierci Kornela Filipowicza – jednego z najwybitniejszych autorów krótkich form literackich, współtwórcy wraz z braci Różewiczami – Tadeuszem i Stanisławem – nieformalnej grupy artystycznej „Miczura-film”. Maria Filipowicz, z domu Próchnicka, wspominając męża, mówi że połączyła ich literatura i miłość do przyrody, a później syn – Marcin.  Ale…