Sztuka

W  zakładce tej znajdziesz szkice o event’ach artystycznych, wernisażach, także teksty kuratorskie, i te, które ukazały się w katalogach. Jeśli zastanawiasz się czasem nad kondycją dzisiejszej sztuki, albo dokąd zmierzają współcześni artyści, i o co im właściwie chodzi? – trafiłeś  w odpowiednie miejsce. Zadaje podobne pytania, szukając odpowiedzi w tkance znaczeniowej rzeczywistości, z jaką mam do czynienia. A co jeśli wierzysz, że znaczenia nie ma, pozostają jedynie odnośniki, znaki – symulakry, za którymi kryje się pustka? Jesteś nadal w dobrym miejscu. Odnajdziesz tu również szkice teoretyczne o sztukach wizualnych, które są próbą porządkowania tego, co dzieje się wokół. Jest to opisywanie, katalogowanie – by lepiej rozumieć. Sztuka jest przecież jednym z tekstów kultury.

Dekadentyzm we współczesnej sztuce polskiej
Sztuka Macieja Kuraka
Idea vanitas w sztuce Roberta Kuśmirowskiego
Gra w klasy Sławomira Tomana
Sztuka w przerwie
O malarstwie Marcina Kowalika
MAL ARS TWO młodych
Still&Life Exhibition
Faza lustra
“Fakty z życia”- kilka uwag o fotografii młodych
Antidotum, albo drugi stopień do normalności
Atomy “Praktikera”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

I accept the Privacy Policy

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.