Stanisław Vincenz – kto to taki?

Stanisław Vincenz urodził się w 1888 roku w Słobodzie Rungurskiej na Pokuciu we wschodniej Galicji w zamożnej rodzinie. Od strony ojca – pioniera przemysłu naftowego – pochodził z Włoch, zaś od strony matki – dziedziczki dworu w Krzyworówni – ze starej szlachty Karpat Wschodnich. Trzy nazwiska:  Pauzaniasz, Homer i Sokrates zajmowały Vincenza – pisarza, eseistę i filozofa w sposób szczególny.O Pauzaniaszu pisał, że „odkrywa nam i uwiecznia nie tylko zabytki, nie tylko świątynie, a także wersje rękopisów, lecz daje wyraz całej duchowej atmosfery(…), ukazując to, co w dziejach Grecji było najcenniejsze – ideę wolności”. Homer był dla niego niestrudzonym poszukiwaczem dialogu z przyszłością, wychowawcą, który za pomocą symbolu przekazał potomnym głęboką myśl o świecie i o antropologii człowieka. Cenił go za stworzenie ponadczasowej idei ludzkości, skupiającej się wokół wspólnych wartości z kleos esthlon, czyli ze szlachetną sławą i wolnością na czele. Jak ważną postacią był dla Vincenza twórca Iliady zaświadcza jeden z jego ostatnich esejów Homer – ojciec kształtów z cyklu Kallirrhoe. Tytuł cyklu został zaczerpnięty od imienia mitycznej córki Okenaosa, będącej dla pisarza „symbolem przemijania heraklitowego i dionizyjskiej rozkoszy zniszczenia” . Został on wydany pośmiertnie dzięki staraniom syna pisarza – Andrzeja. Kallirrhoe, w projekcie Vincenza miała składać się, obok zachowanych szkiców o: Homerze, Dantem,Fauście, Don Kiszocie oraz Pieśni o Rolandzie i arcydziełach serbskiej sztuki religijnej, jeszcze z dziewięciu studiów między innymi na temat: Moliera i Pascala, Szekspira, Novalisa oraz o poezji węgierskiej i żydowskiej. Nigdy jednak nie zostały one ukończone. Więcej o pisarzu w artykule Kim był Stanisław Vincenz? w zakładce VINCENZ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

I accept the Privacy Policy

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.