Rozmowy niekontrolowane z Konradem Pustołą

Kto z nas z nostalgią nie wspomina Euro 2012? Polska po raz pierwszy miała okazję stać się stolicą europejskiego sportu.  W wywiadzie z Konradem Pustołą – znanym artystą warszawskim, który za pomocą sztuki wyraża swoje poglądy polityczne i społeczne, rozmawiam o tym, jak Euro 2012 stało się inspiracją jego projektu “Biało-czerwoni” . “Fotografuję i szukam sytuacji pustki, w których gubi się tożsamość – mówi Pustoła. Wypełniając kadr tłumem chciałem pokazać z jednej strony nas wszystkich w zespoleniu plemiennym, z drugiej zaś pojedynczych ludzi, których ta sytuacja spaja. Jest to zespolenie nietrwałe i szybko ulega atomizacji. Ale w tym momencie, gdy toczy się, gdy  uczestniczymy w danym zdarzeniu, ludzie stają się wspólnotą. Sport, obok religii, wydarzeń kulturalnych i coraz częściej wydarzeń natury politycznej – chociażby tłumy pod krzyżem na Krakowskim Przedmieściu w  Warszawie –  stwarzają potencjał do bycia razem. Spotykając się z innymi pod jakaś jedną ideą, tak naprawdę przecież mniej lub bardziej świadomie szukamy wspólnoty. Biało-czerwoni  są próbą ukazania dychotomii między wspólnotą a atomizacją”.  Więcej przeczytasz w Krytycznie o sztuce, meczach piłkarskich i społeczeństwie z Konradem Pustołą w zakładce ROZMOWY NIEKONTROLOWANE

Leave a Reply

Your email address will not be published.

I accept the Privacy Policy

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.