Oswajanie chmur

Niewielki format, gustowna, biała okładka. Na froncie pięć niewielkich, prostokątnych fotografii nieba, układających się w kształt litery „U”. Czy na pewno „U”? No może kompozycji tej bliżej do matematycznego znaku „∪”, którym zwykło się oznaczać sumę zbiorów. 41 WIERSZY – TYLE ZAWIERA TOMIK. Tylko, że to „U” na okładce zostało odwrócone. Jak czytać taki element piktograficzny? W matematyce podobnym symbolem „∩” definiuje się część wspólną zbiorów, pewien przekrój, przecięcie. 41 WIERSZY POŁĄCZONYCH WSPÓLNYM MIKROKOSMOSEM SENSÓW. Jednak „U” na okładce tomiku zostało nie tylko odwrócone, ale także pozbawione miękkich krawędzi. Wygląda trochę jak „mozajkowo-niebiańska” brama lub „Π”, znak iloczynu, być może kartezjańskiego? 41 UKŁADÓW WSPÓŁRZĘDNYCH MIĘDZY MNĄ, TOBĄ I ZAMKNIĘTYM W CZTERECH ŚCIANACH ŚWIATEM. U podnóża „Π”-iloczynu (przyjmijmy, że kartezjańskiego) tytuł i nazwisko autora – OSWAJANIE CHMUR, JAROSŁAW KAPŁON. O tym tomiku możesz przeczytaj tutaj.  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

I accept the Privacy Policy

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.