Nie tylko filmy

Gdy 28 grudnia 1895 roku bracia Auguste i Louis Lumière zorganizowali pierwszy publiczny pokaz filmowy, wyświetlany w Paryżu za pomocą kinematografu, nikt nie spodziewał się tak szybkiego rozwoju tej dziedziny.

Dziś nie dziwią już trójwymiarowe projekcje. Utwory audiowizualne stały się nieodzowną częścią współczesności, podobnie jak festiwale prezentujące nierzadko prawdziwe dzieła sztuki filmowej. Wszystko jednak zaczęło się od odkrycia niedoskonałości postrzegania przez nas otaczającego świata. A konkretnie opóźnień w przetwarzaniu przez ludzkie oko dostarczanych mu obrazów. Więcej przeczytasz TUTAJ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

I accept the Privacy Policy

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.