Na marginesie wierszy Zbigniewa Herberta “Rozmyślania Pana Cogito o odkupieniu” i “Siódmy anioł”

Rozmyślania Pana Cogito o odkupieniu zawierają głęboki sens teologiczny. Trudno odczytać je nie sięgając do paradygmatów chrześcijańskich. Tam odnajdziemy myśl, iż Bóg, uniżywszy Chrystusa do rangi człowieka, tak naprawdę wywyższył Go. Na tym tle utwór Herberta nabiera znaczenia kerygmatycznego. Można poprzestać na odczytaniu go w sposób dosłowny. Powiedzieć, że autor zarzuca Bogu, że nie powinien przysyłać Chrystusa na ziemię. Ale czy ta  interpretacja nie wyda się niepełna? Wystarczy wychwycić element ironii, a w Rozmyślaniach wyklaruje się coś więcej. O propozycji innego odczytania wierszy Herberta dla miłośników poezji w  artykule O figurze wcielenia w Rozmyślaniach  Pana Cogito o odkupieniu i Siódmym aniele w zakładce CZŁOWIEK W ŚWIECIE

Leave a Reply

Your email address will not be published.

I accept the Privacy Policy

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.