Wisława Szymborska – między życiem, literaturą, sztuką a drugim człowiekiem

Kornel Filipowicz i Wisława Szymborska

Czytając tekst mamy okazję prześledzić losy rodziny Szymborskich oraz Ordynacji Zamojskiej, pierwszego małżeństwa noblistki oraz zawiłych losów miłosnych Kornela Filipowicza – małżeństwa z Marią Jaremianką oraz Marią Próchnicką-FilipowiczArtykuł jest ogólną refleksją na temat życia Kornela Filipowicza i Wisławy Szymborskiej, zanim ci dwoje się poznali. 

Artykuł został zdeponowany w Repozytorium Cyfrowym CEON, gdzie można przeczytać go w pełnej wersji. Bardzo proszę w razie cytowania lub odwoływania się do jego treści o podawanie poniższego linku.  Dziękuję https://depot.ceon.pl/handle/123456789/16202