Faza lustra

Kolejny cykl obrazów Marcina Kowalika: “Kolejny cykl (etap) pt. „Faza Lustra” jest nie tyle opowieścią o zwierciadle, lecz traktatem, który głęboko rewiduje zagadnienie odbioru dzieła sztuki. Aby przystąpić do malowania musiałem kolejny raz wydostać się poza rzeczywistość malarską, w której tkwiłem do tej pory. Takie zjawiska jak interpretacja obrazu, projekcja świata odbiorcy na oglądany obraz (poruszane w Nieznanym Królestwie), nabrały nowego znaczenia, gdy potraktowałem obraz – jak LUSTRO. Moje lustro jest nie jest odbiciem świata zewnętrznego. Jest raczej taflą
zawierającą własny wewnętrzny świat”. Zapraszam do lektury tekstu o tym malarzu tutaj.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

I accept the Privacy Policy

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.