Człowiek w świecie

W zakładce tej znajdziesz artykuły o ciekawych inicjatywach, szkice o współczesnym świecie kultury, wzajemnych relacjach teraźniejszości i przeszłości, noty – dłuższe i krótsze na temat poezji, zjawisk popkulturowych, podróżach, niesamowitych miejscach. Przeważa ton eseistyczny, reporterski, czasem popularnonaukowy, na pewno – interdyscyplinarny. Innymi słowy- literacki misz-masz

 

O poezji Jarosława Kapłona
Czy slamer jest współczesnym wagantem?
Polska wielokulturowa – zaginione historie

Szkic o poezji Herberta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

I accept the Privacy Policy

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.