W poszukiwaniu antagonisty. O wątkach egzytencjalnych w twórczości Kornela Filipowicza

Książka ta jest efektem wieloletniej pracy poznawczej nad twórczością Kornela Filipowicza. W oparciu o Bloomowską kategorię „lęku przed wpływem” w odświeżający sposób analizuje relacje jego pisarstwa z twórczością i filozofią egzystencjalistów, głównie Sartre’a i Camusa. Zapraszam do zapoznania się z fragmentem wprowadzenie do książki. Więcej przeczytasz w Zakładce FILIPOWICZ

Kim był Kornel Filipowicz?

Życie Kornela Filipowicza wiązało się ściśle z trzema miejscami: Tarnopolem – gdzie pisarz się urodził 27 października 1913 roku, Cieszynem – wyemigrował tam jako mały chłopiec z matką, babką i ojcem, który powrócił do rodziny po zakończeniu I wojny światowej – oraz z Krakowem – gdzie spędził swoją dorosłość, tam też zmarł 28 lutego w…

“Mój mąż Kornel” – o Filipowiczu opowiada Maria Próchnicka

28 lutego 2015 roku minie dwudziesta piąta rocznica śmierci Kornela Filipowicza – jednego z najwybitniejszych autorów krótkich form literackich, współtwórcy wraz z braci Różewiczami – Tadeuszem i Stanisławem – nieformalnej grupy artystycznej „Miczura-film”. Maria Filipowicz, z domu Próchnicka, wspominając męża, mówi że połączyła ich literatura i miłość do przyrody, a później syn – Marcin.  Ale…