Nie tylko filmy

Gdy 28 grudnia 1895 roku bracia Auguste i Louis Lumière zorganizowali pierwszy publiczny pokaz filmowy, wyświetlany w Paryżu za pomocą kinematografu, nikt nie spodziewał się tak szybkiego rozwoju tej dziedziny. Dziś nie dziwią już trójwymiarowe projekcje. Utwory audiowizualne stały się nieodzowną częścią współczesności, podobnie jak festiwale prezentujące nierzadko prawdziwe dzieła sztuki filmowej. Wszystko jednak zaczęło…

Oswajanie chmur

Niewielki format, gustowna, biała okładka. Na froncie pięć niewielkich, prostokątnych fotografii nieba, układających się w kształt litery „U”. Czy na pewno „U”? No może kompozycji tej bliżej do matematycznego znaku „∪”, którym zwykło się oznaczać sumę zbiorów. 41 WIERSZY – TYLE ZAWIERA TOMIK. Tylko, że to „U” na okładce zostało odwrócone. Jak czytać taki element…

Dzisiaj tekst o Zamościu. Jest to opowieść o tym, jak wyglądała historia Żydów w tym mieście

Idąc dziś wzdłuż Rynku Solnego nie pamiętamy, że poruszamy się w obrębie dawnej dzielnicy żydowskiej. Wiele się tu zmieniło od czasów, kiedy Mosze de Mosse Cohena, jako przedstawiciel Żydów sefardyjskich, otrzymał od Jana Zamoyskiego przywilej lokacyjny. W tamtym okresie prawo do osiedlania się przy ulicy Szewskiej mieli wyłącznie Sefardyjczycy. Przybywali z bliskiej Hetmanowi Italii, z…

Czy slamer jest współczesnym wagantem?

Slam poetry tym różni się od dotychczasowych nurtów poezji, odrzucających książkę i <<wchodzących w przestrzeń publiczną>>, że jest efektem działania tych samych potrzeb i mechanizmów, które wyprodukowały telewizyjnego Idola. I w tym sensie, slam nie mógłby zrodzić się wcześniej. Bo przecież tak, jak każdy może zostać idolem, tak każdy może stać się czempionem slamowym, czyli…

Na marginesie wierszy Zbigniewa Herberta “Rozmyślania Pana Cogito o odkupieniu” i “Siódmy anioł”

Rozmyślania Pana Cogito o odkupieniu zawierają głęboki sens teologiczny. Trudno odczytać je nie sięgając do paradygmatów chrześcijańskich. Tam odnajdziemy myśl, iż Bóg, uniżywszy Chrystusa do rangi człowieka, tak naprawdę wywyższył Go. Na tym tle utwór Herberta nabiera znaczenia kerygmatycznego. Można poprzestać na odczytaniu go w sposób dosłowny. Powiedzieć, że autor zarzuca Bogu, że nie powinien przysyłać…