Stanisław Vincenz jako polski George Orwell

Myliłby się ten, który twierdziłby, że George Orwell jako pierwszy w Folwarku zwierzęcym opisał struktury totalitaryzmu. Przed nim zrobił to Stanisław Vincenz w Syrojidach. W opowieści polskiego pisarza zawarta jest także bogata symbolika muzyki. Ryszard Wagner przekonywał, że muzyka jest początkiem i końcem wszelkiej mowy. Idąc tym tokiem, można by rzec, że muzyka jest swoistą…

Jaką rolę może spełniać dzisiaj fotografia?

Susan Sontag, jedna z najważniejszych intelektualistek XX w, w pewnej książce obala mit fotografii jako sztuki, stwierdzając: Fotografowanie stało się dziś rozrywką niemal równie masową co życie seksualne czy taniec. Oznacza to, że podobnie jak sztuka masowa, fotografia w rękach większości ludzi wcale sztuką nie jest. Stanowi przede wszystkim rytuał społeczny, ochronę przed lękiem i narzędzie…

Rozmowy niekontrolowane z Konradem Pustołą

Kto z nas z nostalgią nie wspomina Euro 2012? Polska po raz pierwszy miała okazję stać się stolicą europejskiego sportu.  W wywiadzie z Konradem Pustołą – znanym artystą warszawskim, który za pomocą sztuki wyraża swoje poglądy polityczne i społeczne, rozmawiam o tym, jak Euro 2012 stało się inspiracją jego projektu “Biało-czerwoni” . “Fotografuję i szukam sytuacji pustki,…

O tym, jak zaczęła się moja przygodna z Vincenzem i dlaczego właśnie z nim…

Pamiętam moją pierwszą reakcję na Wysoką połoninę. Pomyślałam wtedy – mamy swojego Marqueza! I nie chodziło wcale o wątki magiczne, choć i one zrobiły na mnie duże wrażenie, ale o sposób opisywania Huculszczyzny i samych relacji międzyludzkich. Uderzyła mnie zawarta w opowieściach Vincenza zgoda na drugiego człowieka, na jego słabość, dualistyczną naturę, inność, także pod…

“Mój mąż Kornel” – o Filipowiczu opowiada Maria Próchnicka

28 lutego 2015 roku minie dwudziesta piąta rocznica śmierci Kornela Filipowicza – jednego z najwybitniejszych autorów krótkich form literackich, współtwórcy wraz z braci Różewiczami – Tadeuszem i Stanisławem – nieformalnej grupy artystycznej „Miczura-film”. Maria Filipowicz, z domu Próchnicka, wspominając męża, mówi że połączyła ich literatura i miłość do przyrody, a później syn – Marcin.  Ale…

Stanisław Vincenz – kto to taki?

Stanisław Vincenz urodził się w 1888 roku w Słobodzie Rungurskiej na Pokuciu we wschodniej Galicji w zamożnej rodzinie. Od strony ojca – pioniera przemysłu naftowego – pochodził z Włoch, zaś od strony matki – dziedziczki dworu w Krzyworówni – ze starej szlachty Karpat Wschodnich. Trzy nazwiska:  Pauzaniasz, Homer i Sokrates zajmowały Vincenza – pisarza, eseistę i…

Na marginesie wierszy Zbigniewa Herberta “Rozmyślania Pana Cogito o odkupieniu” i “Siódmy anioł”

Rozmyślania Pana Cogito o odkupieniu zawierają głęboki sens teologiczny. Trudno odczytać je nie sięgając do paradygmatów chrześcijańskich. Tam odnajdziemy myśl, iż Bóg, uniżywszy Chrystusa do rangi człowieka, tak naprawdę wywyższył Go. Na tym tle utwór Herberta nabiera znaczenia kerygmatycznego. Można poprzestać na odczytaniu go w sposób dosłowny. Powiedzieć, że autor zarzuca Bogu, że nie powinien przysyłać…

O “biegunach”, których pasja staje się życiem

Szczypiące igły piachu. Kurz zabierający oddech. Poroże martwego koziorożca. Skały. Kajak, dookoła woda i siła własnych mięśni. Samotne oczy dziecka, broń. Fascynacja przemieszana z lękiem. Ciągły ruch jak narkotyk. Bezkres pejzażu. Dialog z samotnością. Ciekawość świata i radość ze spotkania z Innym. Przekraczanie siebie. Droga… Krótkie powroty i znów przemieszczanie się… Czy pasja podróżowania może…

Co ma wspólnego Toman z Cortazarem?

Gdy w latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia ukazała się przywołana wyżej eksperymentalna powieść Cortazara, niemal natychmiast zyskała miano kultowej. Jej tytuł nawiązywał do dziecięcej zabawy, która stała się pierwowzorem niezwykłej artystycznej kreacji. Jak pamiętamy, książkę można było odczytywać, jako rodzaj dadaistycznej metafory ludzkiej egzystencji. Opowiadała o zagubionych w chaosie świata bez stałych wartości – jak chciał…